ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ PLANB CONSTRUCTIONS

Η εταιρία PlanB Constructions

Η Plαn B Constructions είναι πρωτοπόροç εταιρεία στην Ελλάδα, η οποία λειτουργεί ωç εξειδικευµένος σύµβουλος ιδιωτών, επενδυτών και επιχειρήσεων σε όλη τη διαδρομή από τη στρατηγική επιλογή χωροθέτησης μιας επένδυσης μέχρι την παράδοση ενός σύγχρονου, αειφόρου και λειτουργικού οικιστικού ή επαγγελματικού συνόλου ή κτιρίου. Μέσα από μια σειρά υπηρεσιών συµβουλευτικής – μελέτης- επίβλεψης – κατασκευής – αδειοδότησης και διαχείρισης κτιριακών έργων και εγκαταστάσεων, η Plαn B παρέχει ένα ολοκληρωμένο προϊόν και εγγυάται την έγκαιρη παράδοση και την υψηλή ποιότητα σε κάθε κλίμακας έργο που αναλαμβάνει. Η Plαn B αποτελεί συνώνυμο του turnkey project. Σχεδιάζουµε µαζί σας, κατασκευάζουµε και παραδίδουμε πλήρως λειτουργικούς χώρους, υψηλής αισθητικής και ποιότητας.

Φτάνει να το ονειρευτείτε και εµείς αναλαµβάνουµε να σας παραδώσουµε τον χώρο σας έτοιµο για χρήση. Σε όλη τη διάρκεια της συνεργασίας, είµαστε δίπλα σας για να αναπτύξουµε τη στρατηγική σας, να ενισχύσουµε τις επιλογές σας, να σχεδιάσουµε το χώρο σας, να τον κατασκευάσουµε όπως ακριβώς τον επιθυµείτε και να παραµείνουµε κοντά σας για συνδράµουµε ακόµα και στη λειτουργία ή την εκµετάλλευσή του. Αναλαµβάνουµε για σας τον έλεγχο των δαπανών, των απαιτούµενων χρόνων, της ποιότητας των υλικών, την καταγραφή και τη διαχείριση κάθε ρίσκου, µέσα από την πρότερη εµπειρία αλλά και πιστοποιηµένες διαδικασίες.

Η Plαn B Constructions δηµιουργήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 2001 σε συνέχεια κατασκευαστικής εταιρείας µε µακρόχρονη δραστηριότητα στον τοµέα των οικιστικών αναπτύξεων και των επαγγελµατικών κτιρίων στη Βόρειο Ελλάδα. Στη διάρκεια των τελευταίων ετών ανέλαβε και ολοκλήρωσε µε επιτυχία περισσότερα από 300 έργα ανακατασκευής και ανέγερσης κτιρίων, προσθέτοντας παραµέτρους βιοκλιµατικού σχεδιασµού και εξοικονόµησης ενέργειας.

Παράλληλα, προκειµένου να ανταποκριθεί στην εξυπηρέτηση πελατών χωρίς γεωγραφικούς περιορισµούς, η εταιρεία ανέπτυξε ένα αρχικό δίκτυο συνεργατών – εκπροσώπων σε πόλεις όπως ο Βόλος, η Λάρισα, η Καρδίτσα, η Αθήνα και η Λαµία. Προσεχώς στο δίκτυό µας εντάσσεται και η Ξάνθη.

Σήµερα, η Plαn B Network έρχεται να επεκτείνει και να εδραιώσει την παρουσία της Plαn B Constructions στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας, της Κύπρου και των Βαλκανίων, µε µια σαφή στρατηγική ανάπτυξης δικτύου και ένα οργανωµένο πρόγραµµα πέντε βασικών πυλώνων.

Ανακαίνιση/Κατασκευή

* Σε συνεργασία µε το στρατηγικό µαç συνεργάτη, τη µεγαλύτερη εταιρεία real estate στον κόσµο, Keller Williams, και τα κατά τόπουç γραφεία,
αναλύουµε στους πελάτες µας τις δυνατότητες αξιοποίησης των ακινήτων τους, ανάλογα µε τη ζήτηση και το προφίλ του τελικού χρήστη. Έτσι, κατευθύνουµε τον ιδιοκτήτη ενός ακινήτου το οποίο προoρίζεται για εκµετάλλευση, στη σωστή διαµόρφωση – διαχωρισµό, ή στην επιλογή κατάλληλων υλικών, κατασκευών και διακοσµήσεων, ώστε να προσελκύσει άµεσα και αποτελεσµατικά τον κατάλληλο µισθωτή /αγοραστή.

Μελέτη

Επιλέξαµε τους καλύτερους συνεργάτες για κάθε µας γραφείο. Εξειδικευµένοι και έµπειροι µηχανικοί στελεχώνουν τις µελετητικές µας οµάδες και υποστηρίζονται από την κεντρική µας ή κοντινή δοµή, όπου απαιτείται.

Οι µελέτες µας συντάσσονται υπό την επίβλεψη των κατασκευαστών και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της υλοποίησης του έργου, ενώ τα προτεινόµενα υλικά επιλέγονται από µια τεράστια γκάµα προϊόντων, ανάλογα µε τον επιθυµητό προϋπολογισµό του έργου. Oεν ξεχωρίζουµε τις µελέτες µας στις λεγόµενες “πολεοδοµίας” και “εφαρµογής”. Μελετάµε ουσιαστικά γιατί έχουµε τη γνώση.

Καµία µελέτη δεν είναι χρήσιµη αν δεν υλοποιείται. Για εµάς, ο σχεδιασµός είναι το µέσο και το εργαλείο να αποδώσουµε την ιδεατή κατασκευή. Oεν είναι σκοπός µας να παράγουµε σχέδια που θα µείνουν στο χαρτί. Θέλουµε να µας εµπιστευτείτε να µελετήσουµε µαζί το έργο που ονειρεύεστε και το αποτέλεσµα των σχεδίων και των υπολογισµών µας να είναι ο οδηγός της υλοποίησης και όχι το περιεχόµενο του φακέλου µιας άδειας.

Φυσικά, στο πλαίσιο της εξυπηρέτησής σας, θα αναλάβουµε να διεκπεραιώσουµε και όποια διαδικαστική ενέργεια απαιτείται για τη νοµιµοποίηση του δικαιώµατος να κατασκευάσουµε, αλλά και αντίστοιχα για να λειτουργήσετε (προεγκρίσεις, αδειοδοτήσεις, γνωστοποιήσεις στις συναρµόδιες υπηρεσίες).
Στην εποχή της τεχνολογίας, οι περισσότερες από τις απαιτήσεις αυτές πλέον καλύπτονται από ηλεκτρονικά µητρώα και υπηρεσίες και αρκεί η υπευθυνότητα των µελετητών, έναντι της παλαιότερης αντιµετώπισης των αδειοδοτήσεων.

Σε ότι αφορά στις µελέτες µας, ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην αρχιτεκτονική και το design, µε την επιλογή διακεκριµένων συνεργατών και τη χρήση προγραµµάτων σχεδιασµού και φωτορεαλισµού
υψηλής απόδοσης και ευκρίνειας.

Παράλληλα, η οµάδα των πολιτικών µηχανικών και δοµοστατικών αναλαµβάνει έργα διεθνούς εµβέλειας ιδιαίτερων απαιτήσεων και κατασκευαστικών µεθόδων.

Συµπληρωµατικά στα παραπάνω, τοπογράφοι, περιβαλλοντολόγοι, ηλεκτρολόγοι και µηχανολόγοι, υποστηρίζουν τις µελετητικές οµάδες των γραφείων µας.

Τέλος, µηχανικοί µε ιδιαίτερη γνώση της νοµοθεσίας και των κανονισµών αναλαµβάνουν να εκπονήσουν µελέτες και διαδικασίες νοµιµοποίησης και τακτοποίησης αυθαιρέτων (Ν.4495/17) καθώς και Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).

Κατασκευή

Η κατασκευή είναι ο πυρήνας των δραστηριοτήτων µας. Επικεντρωνόµαστε και επενδύουµε στην υλοποίηση έργων κάθε κλίµακας.
Η µακροχρόνια εµπειρία µας σε συνδυασµό µε τη συνεχή ενηµέρωση και εκπαίδευση των στελεχών µας, µας καθιστά την καλύτερη επιλογή. Βασική γνώση των µηχανικών µας που ασχολούνται µε την κατασκευή είναι η διαχείριση των έργων.

Η πραγµατική διαχείριση των έργων που σηµαίνει: σχεδιασµός, προγραµµατισµός, έλεγχος και παρακολούθηση όλων των δεδοµένων ενός έργου,
δηλαδή των οικονοµικών, των χρονοδιαγραµµάτων, της ποιότητας, των χρηµατοροών, των εµπλεκοµένων (µελετητές, υπηρεσίες, προµηθευτές υλικών, συνεργεία)
και των πιθανών ρίσκων. Όλοι οι συνεργάτες µας, σε όλα µας τα γραφεία, έχουν λάβει τη σχετική εκπαίδευση και αντιµετωπίζουν το σύνολο των έργων, ανεξάρτητα από την κλίµακά του µε την ίδια προσοχή και επαγγελµατισµό.

Παράλληλα, φροντίζουµε να ενηµερωνόµαστε συνεχώς για καινούργια υλικά αλλά και συστήµατα, τα οποία θα συµβάλλουν σε µια διαχρονική
αλλά και λειτουργική κατασκευή, η όποια επένδυση επί της οποίας θα εξασφαλίσει όχι µόνο την υψηλή αισθητική αλλά και την εξοικονόµηση ενέργειας κατά τη χρήση.

Τέλος, εκπαιδεύουµε τα συνεργεία µας µε την ίδια προσοχή που εκπαιδεύουµε και τους µηχανικούς µας. Oιοργανώνουµε σεµινάρια σε συνεργασία
µε τους προµηθευτές µας, κατά τη διάρκεια των οποίων γίνονται παρουσιάσεις των υλικών, των ιδιοτήτων τους, των πλεονεκτηµάτων τους,
αλλά και εξειδικευµένα σεµινάρια εφαρµογής.

Η διατήρηση του ίδιου επιπέδου συνεργατών (µηχανικών), αλλά και συνεργείων, µας επιτρέπει να παρέχουµε το ίδιο επίπεδο ποιότητας, ταχύτητας και κόστους κατασκευής από οποιοδήποτε γραφείο µας, αλλά και να αξιοποιούµε τη γνώση και τους πόρους αυτούς κατά περίπτωση από κοινού.

Με τον ίδιο σεβασµό και επιµέλεια αντιµετωπίζουµε τις ανακαινίσεις και τις αποκαταστάσεις κτιρίων, είτε πρόκειται για διαµερίσµατα / κατοικίες,
είτε για επαγγελµατικούς χώρους.

Project Management

Αξιολόγηση Ακινήτου